28.09.2021

Walne Zebranie Członków ZSRM w Szczecinie

W oparciu o postanowienia § 24 ust. 1 Statutu Zarząd Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Szczecinie zawiadamia, że w sobotę dnia 2 października 2021 r. o godz. 9:00 (lub w drugim terminie o godz. 9:15) w siedzibie WZDZ w Szczecinie przy pl. Kilińskiego nr 3 s.128 odbędzie się Walne Zebranie Członków ZSRM w Szczecinie.

Porządek Walnego Zebrania:
1. Otwarcie obrad, wybór Prezydium Walnego Zebrania (przewodniczącego zebrania, zastępcy przewodniczącego i sekretarza).
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
4. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia - wystąpienie Prezesa Zarządu.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – wystąpienie Przewodniczącej Komisji.
6. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego – wystąpienie Przewodniczącego Komisji.
7. Sprawozdanie Komisji Opiniującej ZSRM – wystąpienie Przewodniczącej Komisji.
8. Dyskusja nad sprawozdaniami – uchwalenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2020.
9. Zmiany w statucie:
a) Propozycje zmian
b) Dyskusja nad zmianami w statucie
c) Głosowanie nad przyjęciem zmian w statucie
10. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia regulaminu płacenia składek członkowskich.
11. Dyskusja i zgłaszanie wniosków.
12. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przyjęcie uchwał Wyborczego Walnego Zebrania.
13. Zamknięcie obrad.

Bardzo proszę o potwierdzenie przybycia

« powrót
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij