Praktyki zawodowe

INFORMACJA DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH ODBYCIEM PRAKTYKI ZAWODOWEJ W ZAKRESIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI PRZY ZSRM W SZCZECINIE

Organizatorem praktyk zawodowych jest Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, w której Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Szczecinie jest zrzeszone.

Czynności organizacyjne związane z przebiegiem praktyki zawodowej wykonywane są przez regionalnego pełnomocnika PFSRM ds. praktyk zawodowych, działającego przy ZSRM w Szczecinie.

Uwarunkowania prawne odbywania praktyk zawodowych określone zostały w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1925).

Praktyki zawodowe realizowane przy ZSRM w Szczecinie mają charakter zindywidualizowany, oparty na współpracy kandydata z prowadzącym praktykę zawodową (brak praktyk o charakterze grupowym).

Szczegółowe informacje o zasadach odbywania praktyk, wysokości opłat oraz wzorach dokumentów udzielane są przez p. Karolinę Ryder – pełnomocnika ds. praktyk w formie korespondencji elektronicznej (adres e-mail: praktyki@zsrm.szczecin.pl), telefonicznej (wtorki i czwartki od 10 do 14 tel. 600 019 951) oraz osobistej w siedzibie ZSRM przy pl. Kilińskiego 3/129 w Szczecinie po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij