Władze

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane przez Zarząd (par. 22 Statutu Stowarzyszenia).

Obecny skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Szczecinie wyłoniony został w wyborach w dniu 04 lipca 2020 r.

ZARZĄD

  • Prezes Grzegorz Kostka
  • Wiceprezes Beata Walczak
  • Wiceprezes Dominik Jaworski
  • Sekretarz Zygmunt Kamiński
  • Skarbnik Małgorzata Winiarska
  • Członkowie Zarządu Barbara Kilian, Wojciech Dobosz
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij