Komisja opiniująca

Zgodnie z par. 36 Statutu Stowarzyszenia w ramach struktury Stowarzyszenia mogą być powoływane Komisje Opiniujące oraz inne komisje stałe.

Do zadań Komisji Opiniującej należy:

 • dokonywanie ocen prawidłowości operatów szacunkowych,
 • prowadzenie mediacji w sprawie wyceny nieruchomości w trybie przewidzianym w kodeksie postępowania cywilnego.

 

Skład osobowy i regulamin Komisji Opiniującej zatwierdza Walne Zebranie

Skład Komisji Opiniującej przy Stowarzyszeniu - wyłoniony w wyborach dnia 04 lipca 2020 r.

  • Barbara Kilian - przewodnicząca
  • Janusz Detka - z-ca przewodniczącego
  • Dominik Jaworski - z-ca przewodniczącego
  • Ewa Krudos
  • Teresa Myłka
  • Alicja Przylepa
  • Halina Stankowska
  • Monika Szmidt
  • Beata Walczak
  • Grzegorz Kostka
  • Krzystof Ryterski
  • Bogusław Tuła
  • Ilona Ciechorska
  • Anna Namiotko

 

 

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij