KODEKS ETYKI

Zasady etyki zawodowej stanowią nakazy określonego zachowania nie wynikające z przepisów prawa lecz z przyjętego systemu wartości w grupie zawodowej rzeczoznawców majątkowych. Zasady te pozwalają na ocenę rzeczoznawców pod kątem kryteriów moralnych. Zgodnie z art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami rzeczoznawca majątkowy zobowiązany jest do wykonywania czynności zawodowych m. in. zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
Rzeczoznawców majątkowych zrzeszonych w organizacjach zawodowych – stowarzyszeniach, sfederowanych w ramach Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM) obowiązuje Kodeks etyki zawodowej, uchwalony na posiedzeniu Rady Krajowej PFSRM dnia 24 września 2008 r. Reguły stosowania obowiązującego Kodeksu zostały uszczegółowione w Zasadach stosowania Kodeksu, przyjętej uchwałą Rady Krajowej PFSRM z dnia 8-9 grudnia 2008 r.

Do pobrania:

1. Zasady stosowania Kodeksu Etyki Zawodowej RzM

2. Kodeks Etyki Zawodowej

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij