27.05.2022

Walne Zebranie Członków ZSRM w Szczecinie - 10 czerwca 2022 r.

W oparciu o postanowienia § 24 ust. 1 Statutu Zarząd Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Szczecinie zawiadamia, że w piątek dnia 10 czerwca 2022 r. o godz. 17:00 (lub w drugim terminie o godz. 17:15) w siedzibie WZDZ w Szczecinie przy pl. Kilińskiego nr 3 s.128 odbędzie się Walne Zebranie Członków ZSRM w Szczecinie.

Porządek Walnego Zebrania:
1. Otwarcie obrad, wybór Prezydium Walnego Zebrania (przewodniczącego zebrania, zastępcy przewodniczącego i sekretarza).
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
4. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia - wystąpienie Prezesa Zarządu.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – wystąpienie Przewodniczącej Komisji.
6. Sprawozdanie Komisji Etyki – wystąpienie Przewodniczącego Komisji.
7. Sprawozdanie Komisji Opiniującej ZSRM – wystąpienie Przewodniczącej Komisji.
8. Dyskusja nad sprawozdaniami – uchwalenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2021.
9. Dyskusja i zgłaszanie wniosków.
10. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przyjęcie uchwał Walnego Zebrania.
11. Zamknięcie obrad.

Bardzo prosimy o potwierdzenie przybycia.


Zachodniopomorskie Stowarzyszenie

Rzeczoznawców Majątkowych
pl. Jana Kilińskiego 3/129
71-414 Szczecin

www.zsrm.szczecin.pl
e-mail: zsrm.szczecin@gmail.com
tel. 91-42-34-007

« powrót
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij