11.08.2023

Zaproszenie na stacjonarne zintegrowane szkolenie

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Szczecinie
zaprasza do uczestnictwa w szkoleniu na temat:

„Szacowanie stopy kapitalizacji na podstawie oczekiwanych stóp zwrotu na kapitale własnym z rynku kapitałowego”
/6 godzin edukacyjnych/

oraz

„Świadectwa charakterystyki energetycznej w wycenie nieruchomości”
/2 godz. edukacyjne/

PROWADZĄCY:
Piotr Minkina – absolwent kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Obronił pracę magisterską związaną z zabezpieczaniem ryzyka cenowego na rynkach towarowych. Posiada tytuł Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) oraz CFA Certificate in ESG Investing. Jego doświadczenie zawodowe związane jest z pracą w największych polskich instytucjach związanych z rynkiem finansowym. Biegły sądowy w zakresie bankowości i finansów.

Łukasz Dembski - na rynku efektywności energetycznej działa od 14 lat. Założyciel i wspólnik spółki Dembski Nowak. Od kilku lat jest liderem rynku krajowego w zakresie wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej. Współpracuje z największymi podmiotami z rynku deweloperskiego takimi jak Robyg, Unibep, Erbud, Budimex.


Termin: 09 września (sobota) 2023 r., od godz. 9:00 do 15:45
Forma szkolenia: STACJONARNE
Miejsce szkolenia: Szczecin, Plac Kilińskiego 3, p. 218 (piętro wyżej od siedziby ZSRM)

Odpłatność:
300,00 zł dla członków ZSRM w Szczecinie, którzy mają opłacone składki członkowskie
300,00 zł + 23% VAT dla osób bez uprawnień zawodowych będących członkami kandydatami ZSRM

350,00 zł dla rzeczoznawców majątkowych będących członkami stowarzyszeń sfederowanych w ramach PFSRM
350,00 zł + 23% VAT dla osób bez uprawnień zawodowych będących członkami kandydatami stowarzyszeń sfederowanych w ramach PFSRM
400,00 zł dla niestowarzyszonych rzeczoznawców majątkowych

Szkolenie obejmuje 8 godzin edukacyjnych

Szkolenie ma na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 175 ust 2. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.)

Koszt uczestnictwa obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie o udziale w szkoleniu, w przerwach kawa, ciastka, itp.


Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu – do 31.08.2023 r.

należy przesłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszeniowy (liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność wpłat) Należność za szkolenie prosimy wpłacać do dnia 31.08.2023 r. przelewem na konto
Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Szczecinie
44 1020 4795 0000 9402 0078 3464

W załączeniu:

– Zaproszenie na szkolenie

– Program szkolenia

– Formularz zgłoszeniowy

 

 

Plan zajęć:

8:30 – 9:00 – rejestracja

9:00 – 10:30 – wykład – Piotr Minkina

10:30 – 10:45 – przerwa kawowa

10:45 – 12:15 – wykład – Piotr Minkina

12:15 – 12:30 – przerwa kawowa

12:30 – 14:00 – wykład – Piotr Minkina

14:00 – 14:15 – przerwa kawowa

14:15 – 15:45 – wykład – Łukasz Dembski

« powrót
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij