08.11.2022

Zaproszenie na szkolenie ONLINE w dniu 23 listopada 2022 r.

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Szczecinie
zaprasza do uczestnictwa w szkoleniu i warsztatach na temat:

„Wykorzystanie GEOPORTALU do analizy możliwości utworzenia działki budowlanej”
szkolenie 8 godzinne (w tym 4 godziny warsztatów)

PROWADZĄCY:
dr inż. Ludmiła Pietrzak – rzeczoznawca majątkowy, geodeta, przedsiębiorca, Redaktor Naczelny czasopisma naukowo-technicznego „Przegląd Geodezyjny” autorka licznych publikacji, ekspert z zakresu katastru i geodezji, specjalista z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej RM, Wiceprezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich

Termin: 23 listopada (środa) 2022 r., od godz. 8:30 do 15:30
Forma szkolenia: ONLINE

Odpłatność:

150,00 zł dla członków ZSRM w Szczecinie, którzy mają opłacone składki członkowskie

150,00 zł + 23% VAT dla osób bez uprawnień zawodowych będących członkami kandydatami ZSRM

200,00 zł dla rzeczoznawców majątkowych będących członkami stowarzyszeń sfederowanych w ramach PFSRM

200,00 zł + 23% VAT dla osób bez uprawnień zawodowych będących członkami kandydatami stowarzyszeń sfederowanych w ramach PFSRM

250,00 zł dla niestowarzyszonych rzeczoznawców majątkowych

Szkolenie obejmuje 8 godzin edukacyjnych, a w tym 4 h szkoleniowe (2 pkt) i 4 h warsztatów (2 pkt).

Szkolenie ma na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 175 ust 2. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)

Koszt uczestnictwa obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie o udziale w szkoleniu


Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu – do 16.11.2022 r.

należy przesłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszeniowy (liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność wpłat)
Należność za szkolenie prosimy wpłacać do dnia 16.11.2022 r. przelewem na konto
Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Szczecinie
44 1020 4795 0000 9402 0078 3464


W załączeniu:

Zaproszenie na szkolenie

Program szkolenia

– Formularz zgłoszeniowy

« powrót
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij