11.11.2023

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE ONLINE - 11 GRUDNIA 2023

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Szczecinie zaprasza do uczestnictwa w szkoleniu i warsztatach na temat:

1. Nowe rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości
2. Główne założenia reformy systemu planowania przestrzennego dokonanej Ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw
– omówienie najważniejszych zmian istotnych z punktu widzenia wyceny nieruchomości.

Szkolenie 8 godzinne (w tym 4 godziny warsztatów)

PROWADZĄCY:
Ewa Galczak rzeczoznawca majątkowy; absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na kierunku geodezja i kartografia o specjalności gospodarka nieruchomościami; Naczelnik Wydziału Wyceny i Rynku Nieruchomości w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami Ministerstwa Rozwoju i Technologii, związana z resortem od ponad 9 lat

Grzegorz Kubaszewski absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Wieloletni pracownik resortu budownictwa – Departamentu Gospodarki Nieruchomościami, zajmujący się legislacją, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień wykonywania oraz ograniczania praw do nieruchomości.

Termin: 11 grudnia 2023 r. (poniedziałek), od godz. 9:00 do 15:40

Forma szkolenia: ONLINE

Odpłatność:
150,00 zł dla członków ZSRM w Szczecinie, którzy mają opłacone składki członkowskie
150,00 zł + 23% VAT dla osób bez uprawnień zawodowych będących członkami kandydatami ZSRM
200,00 zł dla rzeczoznawców majątkowych będących członkami stowarzyszeń sfederowanych w ramach PFSRM
200,00 zł + 23% VAT dla osób bez uprawnień zawodowych będących członkami kandydatami stowarzyszeń sfederowanych w ramach PFSRM
300,00 zł dla niestowarzyszonych rzeczoznawców majątkowych

Szkolenie obejmuje 8 godzin edukacyjnych, w tym 4 h szkoleniowe (2 pkt) i 4 h warsztatów (2 pkt).

Szkolenie ma na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 175 ust 2. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.)

Koszt uczestnictwa obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończonym szkoleniu

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu do 30.11.2023 r.
należy przesłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszeniowy (liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat)
Należność za szkolenie prosimy wpłacać do dnia 30.11.2023 r. przelewem na konto
Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych
44 1020 4795 0000 9402 0078 3464

W załączeniu:

– Zaproszenie na szkolenie

– Program szkolenia

– Formularz zgłoszeniowy

« powrót
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij